Listopadová metodická setkání HOPSUKu nejen pro nováčky

 

Metodické setkání Pneumatika na Pašince 2007

pořádá HO Potkali se u Kolína

uskutečnilo se v sobotu 3.11.2007

 

Nácvik padání a zachycení pádu na Pašince 2007

pořádá HO Potkali se u Kolína

uskutečnilo se v neděli 25.11.2007

 

laskavý sponzor:

 

 

Milí přátelé,

pokusím se zde krátce pohovořit o průběhu a výsledcích obou akcí. Každý si asi všiml, že letos šlo o improvizované termíny, jelikož na jaře se nepodařilo dohodnout s LK Prachov na účasti našich nováčků na jejich pneumatice pořádané U Mouřenína. Nakonec to ale nebylo vůbec na škodu a vše dopadlo k naší spokojenosti. Počasí bohužel přálo letos jen pneumatice, nácvik padání byl poznamenán vskutku již počasím ryze zimním, které nás pořádně potrápilo. Nicméně na obě akce se dostavilo poměrně slušné množství zájemců a dovolím si tvrdit, že se všem akce líbily a skutečně je i o lecčem poučily. Bohužel instruktor ČHS Vladimír "Střihoun" Střihavka musel velmi brzo z pneumatiky zmizet za jiným dobrodružstvím a jeho úlohu jsem převzal osobně, snad tedy dostatečně fundovaně, to posoudí jiní. Padání jsem zajišťoval celé společně s Jirkou "Steebem" Belzou, jemuž tímto vřele děkuji za nezištnou podporu a pomoc. Program obou akcí se podařilo myslím takřka plně dodržet, jen snad teorie bylo poněkud méně než bych si představoval, to sveďme na počasí a samostudium našich nováčků, díky němuž nebylo většinou nutné nic sáhodlouze vysvětlovat. Všichni si tedy hlavně chytili 75 kg traktorovou pneumatiku z jistícího stanoviště ve štěně a samozřejmě i ze země. Někteří nadšenci, hlavně z rodu Lukešových, i vícekrát :-). Guma byla tahána nad jistící kruh tak vysoko, že padala těsně nad zem, čímž se simulovala situace častá třeba při odlezu od prvního kruhu ke druhému na písku. Tím si všichni na vlastní kůži vyzkoušeli, co vše musí při pádu prvolezce v takovýchto podmínkách zvládnout. Všem byly vštěpovány hlavně zásady tzv. dynamického jištění (= jištění s prokluzem) a vysvětleno, kdy je vhodné ho použít a kdy nikoliv. Pro náš případ s gumou (prvolezcem) padající těsně nad zem se dynamické jištění užít nedá, jelikož guma (prvolezec) by při něm spadla až na zem. Na druhou stranu, jelikož byla na konci lana právě jen guma, mohl si každý vyzkoušet jistit i dynamicky. Dokreslení a důkladné procvičení této problematiky proběhlo za tři týdny na tematicky navazující akci, tedy padání, které se odehrálo samozřejmě na blízkém viaduktu, kde se dá opravdu pěkně zapadat. Padali jsme ve stěně (délka pádu okolo 4,5 m) a pak ve volném prostoru, tedy z mostovky viaduktu pod oblouk (délka pádu okolo 8 m + velký prokluz). Viděli jsme spoustu typických chyb letce (lezce) i jističe a vše jsme si celkem dopodrobna rozebrali a vysvětlili. Myslím, že spokojenost všech letců byla obrovská, i když si nejeden z nás odnesl slušný základ na pořádnou rýmu :-D.  Pojištění ČHS nakonec nikdo naštěstí nepotřeboval, což je snad vizitkou kvalitních akcí, hlavně asi kvalitních nováčků. Mám z Vás všech velikou radost a přeji Vám v budoucím lezení mnoho dalších krásných a dobře zvládnutých poletů. V neposlední řadě děkuji všem za účast a apeluji na nezúčastněné, přijďte si to na jaře na "Pašinku" vyzkoušet také. Obě akce plánuji znova někdy na začátek jara 2008.                   

   Po letech, kdy se v oddíle pro nováčky žádná hromadná akce nepořádala je období posledních dvou let v tomto směru skutečnou renesancí. Bylo by pěkné kdyby se nám podařilo tímto tempem pokračovat i nadále. Mohl by se přidat třeba i nějaký zimní výcvikový kurz, který by si vzal na starosti nějaký zdatný horal. Osobně se ještě pokusím hned na jaře uspořádat pro všechny zájemce víkendovou průpravu v lezení na pískovcových skalách Českého ráje, jakési soustředění nováčků, pokročilých i protřelých borců a borek k pobavení všech. Myslím, že akce tohoto typu nám v oddíle chybí. Zimnímu tréninku a Hore Zdar! Napsal Běhy 

 

Fotky z pneu 2007 můžete shlédnout ve Foto