Zdravé jádro a Metodický pilíř HOPSUKu


 

Zdravé Jádro:    Jiří "Steebe" Belza, email: steebe (Z) seznam . cz,

                         Ondra "Běhy" Běhal, email: behy (ZaV) centrum . cz,

                         Petr "Kotýsek" Ledvina, email: info (Z) kotys . cz,

                         Roman "Péša" Pešík, email: pesa (Z) strojirny.uj . cz.

 

Metodický pilíř: Vláďa "Střihoun" Střihavka, email: strihavka (Z) volny . cz

                            - instruktor ČHS se způsobilostí HAL                       

                         Jan "Honzis" Borovička, email: honzis.borovicka(ZaV) seznam . cz

                         Josef "Kouďa" Kostelecký, email: kosteleckyjosef(ZaV) seznam . cz

                         - dále jsou jeho členy automaticky všichni členové Zdravého jádra

 


 

NÁBOR NOVÁČKŮODDÍLOVÉ VĚCI

 

Příspěvky ČHS HOPSUK 2009

Obecně o pravomocích a povinnostech členů ZJ a MP

Oddíl má několik členů a ne všichni touží po rozhodování, či jiné aktivitě (což je v pohodě). Dále jsou v oddíle lidé, kteří jej založili a tak k tomu i přistupují (což je pochopitelné). Pak jsou v oddíle lidé, kteří se snaží nějak žít oddílem (což je super). No a nakonec tu máme instruktory (bez komentáře). Tento stav dal v roce 2002 vzniknout Zdravému jádru (ZJ) HOPSUKu, které Střihoun definoval jako zkušené lezce, přes které je možné přijímat nové členy do oddílu. Několik let to celkem fungovalo a poté přišly tvrdé rány, které vedly k rozkolu v oddílu. Po vyřešení dlouholetých nejasností a zacelení největších trhlin bylo nutné zformovat v roce 2008 ZJ nové. Došlo také k upřesnění postavení a povinností ZJ a vznikl Metodický pilíř (MP) HOPSUKu. ZJ si v průběhu 2008 vyřešilo vnitřní strukturu a přeskupilo se. Bylo rozhodnuto, že instruktoři oddílu jsou členy ZJ pokud sami chtějí. Byli osloveni noví dlouholetí a schopní členové oddílu, na nichž se ZJ dohodlo. ZJ je živý pulzující organizmus, nikoliv zkostnatělá struktura! Úkoly ZJ jsou hlavně v přijímání nováčků a péči o ně, dále rozhoduje o členech MP a jiných důležitých oddílových věcech společně s předsedou. ZJ a MP se též starají o zdárný průběh Horolezeckého klání na Pašince, oddílových brigád a dalších oddílových akcí. Každý člen ZJ je členem MP. Pouze členové ZJ a instruktoři mohou být členy příslušné OVK ČHS. Vynětí, či doplnění osobností do seznamu členů ZJ je čistě na ZJ a na chtění dané osobnosti v něm působit či nepůsobit. Případní noví členové ZJ jsou pozváni do ZJ, po té co se ZJ rozhodne dotyčného oslovit na základě jeho činnosti v oddílu a několikaletých zkušenostech s ním.

 

   MP dohlíží na výcvik nováčků oddílu a rekrutují se z něj noví instruktoři oddílu ve způsobilosti ČHS RCI a ČHS HAL, potažmo i noví členové ZJ. Bude li chtít být někdo oddílem vyslán na přijímač do některého z kurzů RCI a HAL, bude jeho povinností starat se nejdříve minimálně dva roky o nováčky oddílu na oddílových akcích a soustředěních společně se ZJ HOPSUKu. Do MP je člen HOPSUKu přijat na základě rozhodnutí ZJ a předsedy oddílu, po úspěšném složení přijímací zkoušky do MP, která může následovat hned v dalším týdnu po úspěšném složení Nováčkovské zkoušky.  Neplní-li člen MP své povinnosti vůči nováčkům, může být rozhodnutím ZJ a předsedy oddílu z MP (a tudíž i z ucházení se o vyslání na přijímač instruktorských kurzů ČHS) vyloučen. Stálí členové oddílu, kteří v oddílu působí více něž 3 roky, s nováčky pravidelně pracují a mají potřebné metodické znalosti, jsou v současné době (1/2009) považováni za MP HOPSUKu, pokud sami chtějí. Tito lidé byli během ledna 2009 osloveni. Z členství v MP pro ně však vyplývají výše uvedené povinnosti. Při jejich neplnění budou z MP vyloučeni a budou li chtít být do MP znova přijati, musí složit přijímací zkoušku a nejméně dva roky se starat o nováčky oddílu v rámci oddílových akcí a soustředění, pak mohou být vysláni na přijímač instruktorských kurzů ČHS. Současní členové MP (1/2009) mohou být v roce 2009 vysláni na přijímač instruktorských kurzů ČHS.  Neplnění povinností člena MP je zcela nemyslitelné pro člena ZJ. Takový člen nemá v ZJ co pohledávat, a bude z obou útvarů neprodleně vyloučen. Všichni instruktoři HOPSUKu jsou členy ZJ a MP, tudíž pro ně z členství vyplývají výše uvedené povinnosti.

   Tento model je pro fungování oddílu jako celku nezbytný a vychází z mnohaletých zkušeností. Nadále se na něm bude pracovat a budou na něm vychytávány mouchy.

 

Péče o nováčky HOPSUKu a nováčkovské zkoušky v 2009:

V současné době (1/2009) je již naplánováno dvoudenní školení nováčků na Pašince na víkend 21.- 22.3. s instruktorem HAL ČHS Střihounem, členy ZJ a MP. Více o něm zde. Všichni jsou srdečně zváni. Dvoudenní školení bude v roce 2009 a letech dalších jen jedno a  bude na něm probrána všechna základní teorie a procvičena nutná praxe. Povinné oddílové soustředění bude pro nováčky také jen jedno za rok a to většinou dvou nebo třídenní. Na podzim bude pořádána jednodenní lezecká akce s Nováčkovskou zkouškou.

   Další otázkou je zda by nebylo rozumné zavést pro nováčky povinnost Nováčkovský kurz (tedy instruktory a ZJ) si v rozumných mezích zaplatit, peníze by šly z části pořadatelům kurzu a z části do oddílové kasy. Jistě by se zvýšila úroveň i zabezpečení kurzů. Toto musíme určitě zvážit, nakonec v jiných oddílech je to zcela běžné. Další otázkou by bylo jak nastavit cenu a co když účastník kurzu jako horolezec neuspěje:-). Inu zážitky mu jistě zůstanou pěkné.