Dobrý den pane (7.6. 2006)

 

Tak se čas nějak valí a komunikace v některých případech vázne. V následujícím příspěvku se vynasnažím situaci trochu napravit.

 

   Pašinka klání 2006 je za námi a výsledky dal Běhy na web. Tímto mu děkuji za pomoc při přípravě a chodu 4. ročníku. Dále děkuji za účast všech, co přišli a polezli. Velké díky patři Evě, která opět upekla dort nadmíru překrásný a předobrý. Poděkování i velkému sponzorovi HUDY sport Jičín.

 

   Pravidla klání se z důvodů každoročních nejasností a následných minel rozhodčí ustanovují na rok 2007 takto:

1.     Leze se jedna časovka a dvě cesty na obtížnost. Kategorie jsou – muži, ženy, lze vypsat i kategorie jiné v případě účasti minimálně tří lezců pro danou kategorii. Vyhlašuje se také největší tlama. Trofej závodu získává nejlepší závodník celkově ze všech vyhlášených kategorií.

2.     Cesty na obtížnost jsou vytýčeny koridorem mimo který se lezec nesmí chytat, ani stoupat. Jednotlivé výrazné chyty jsou očíslovány od prvního do posledního chytu. Poslední chyt má hodnotu 100 bodů jakožto TOP. Avšak při porušení koridoru se snižují body na skutečnou výši bodů posledního chytu. Příklad – lezec vylezl celou cestu, jednou porušil nechtěně koridor a dal TOP v cestě, která má 48 obodovaných chytů, nemá 100 bodů za TOP, ale 48 bodů. Lezec, který opakovaně opustí koridor bude počítán v předešlém dosaženém bodě. Lezec, který se dotkne země po nastoupení do cesty bude počítán v předešlém dosaženém bodě. Maximální čas pro zdolání cesty je 6minut od nastoupení do cesty. Leze se stylem PP s možností procvaknutí prvního jištění pořadateli, pokud porota nerozhodne jinak.

3.     Časovka slouží jako doplněk při rovnosti bodů, aby v případě schody rozhodla o pořadí. Na zdolání časovky je limit 15 min. V případě nedokončení v limitu se za dosažený čas bere limit. V časovce je možno libovolně padat a nechávat se spouštět. Leze se stylem TR. V případě shody časů do 1 sec se může ve výjimečných případech časovka opakovat a to na jiné cestě, kterou zvolí porota s ohledem na závodníky. 

4.     Lezec, který opakovaně neuposlechne výzvy rozhodčí, může být diskvalifikován.

5.     Porota má právo v případě vzniklých nejasností rozhodnout na místě dle svého uvážení.

 

Stavební úpravy na Pašince seřazeny dle priorit a možností:

1.     Osazení odpadkového koše.

2.     Dohoda s mlynářem o postupu s kameny pod nástupem - kam s nimi.

3.     Odstranění kamenů u nástupu - pod 100 kg ručně.

4.     Zarovnání děr a nerovností po kamenech - vhodným materiálem z levé části (pod skalou i na skále).

5.     Osazení dilatačních měřidel pohybu bloků označených lebkou - jedno stojí 40 000 Kč + instalace a obstarání pravidelného odečtu kvalifikovaným pracovníkem. Existují i méně citlivá, méně přesná a samozřejmě levnější měřidla. Nutný zisk grantu.

6.     Odstranění tří velkých balvanů u nástupu – pomocí jeřábu. Přemístění na mlynářem určené místo, nebo rovnou odvoz kupcem.

7.     Zarovnání děr a nerovností po třech velkých balvanech vhodným způsobem a materiálem.

8.     Osazení jištění v cestách 4,5,6 (špatná volba, ptákovina, jedenáctismycová)

9.     Posouzení pohybu bloků označených lebkou autorizovaným odborníkem a vyřešení statiky soustavy bloků, případně dalších kvazihomogenních celků. Nutný zisk grantu.

10. Odkopání zhruba 2 m3 zeminy nad zídkou vpravo a odvoz přebytečné zeminy na svah k potoku.

11.  Stavba schůdků nad zídkou - přístup k plotnám.

12.  Stavba krytého ohniště v prostoru nad zídkou.

13.  Stavba altánu se stolem a lavicemi.

14.  Stavba suchého záchodu -  po dohodě s mlynářem (výběr vhodného místa).

15.  Odstranění drnů, zeminy a volných kamenů nad pravým spodním převisem nad zídkou do vzdálenosti půl metru od horní hrany.

16.  Zarovnání nástupu pod pravou horní plotnou.

17.  Zbezpečnění pravé jihovýchodní sestupové cesty z vrcholu.

18.  Zpřístupnění severozápadní sestupové cesty z vrcholu.

19.  Zkulturnění Mecháčka a nástupových partií, včetně sestupové cesty.

20.  Osazení jištění na Mecháčka.

21.  Zřízení informační tabule na parkovišti u silnice.

22.  Zhotovení via feraty ve svahu lomu.

 

Oddílové posty jsou:

Předseda: Karlosek

Zapisovatel: Krokouš

Pokladník: Kotýsek

Metodik: Bobr, Střihoun

Zdravé jádro: Běhy, Jerry, Kotýsek, Kroky, Prófa

 

Vrcholová komise Kolínska je prozatím jen Střihoun a správcové jednotlivých oblastí:

Pašinka - Střihoun

Klepec – Radek Morávek

Buda – Roman Pešík

Údolí Bečvárky – Franta Pašek

Vlčí Důl – Bobr

Opatovice – Franta Rámus

Doubravčany – Běhy

 

Vrcholová komise Prachovské skály za Kolíňáky je Střihoun a Bobr. Poslední schůze proběhla 2.6.2006, kde se probíral nový průvodce a práce VK na jeho správnosti a dokončení. Rozebírali se klasifikace cest a osazování jištění.

 

Vrcholová komise Středočeského kraje je za Kolínsko Střihoun a Běhy. Poslední schůze byla v dubnu 2006. Probíraly se nové borháky tmely vrtáky a akučky pro správce a údržbáře oblastí. Probírali se jednotlivé oblasti a jejich význam. Datum příští OVK je stanoveno na 12.10.2006 od 17:00 na témže místě, tj. v aule budovy ČSTV na Strahově.

 

Průvodce Kolínska je ve fázi stálého doplňování informací. Přislíbená pomocná ruka Střihounovi na dokončení jakékoli části, příběhu, článku, či zajímavosti je vítána.

 

                                                                                                              Střihoun